You are here: Home آموزش تاریخچه گیتار

تاریخچه گیتار

گیتار

گیتار نوعی سازهای زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود و از این جهت که سیم های آن در اثر ارتعاش تولید صدا میکند و به سازهای گروه کوردوفن (Cordophones) تعلق دارد.

ادامه مطلب ...